News - Misyjne Koło Wolontariatu

Strona Główna Akcje Filmiki Galeria O Nas Piosenki Czytelnia Księga Gości Padziernik 19 2018 09:53:28
Wielki Post
Wielki Post to czas w ktrym chcemy przemienia nasze serca, odnawia wi z Jezusem.
" Ktry za nas cierpia rany, Jezu Chryste zmiuj si nad nami".Przystpienie do Papieskich Dzie Misyjnych
W niedziel 6.03.2011 miaa miejsce wielka uroczysto. Ju po raz kolejny niektrzy spord naszego Ogniska przystpili do Papieskich Dzie Misyjnych Dzieci. lolByo to dla nas niezwyke przeycie. Przybyli na t uroczysto nasi misjonarze Werbici z Madagaskaru o. Pawe i o.Krzysztof. Jestemy Im niezmiernie wdziczni za ich obecno pord nas.in love Niech Pan Bg Im bogosawi! Dzikujemy take Ksidzu Proboszczowi Tadeuszowi Magasowi oraz Pani wicedyrektor Katarzynie Ostrowskiej za towarzyszenie nam w tak wanym dla nas momencie.flower6 marzec 2011 to data ktrej nigdy nie zapomnimy!
yes

Ksidz Proboszcz wita naszych gocihappy

Ojciec Krzysztof opowiedzia nam o misjach na Madagaskarze
cool

Obrzd przyjcia do Papieskich Dzie Misyjnych Dzieci. "Oto ja polij mnie"!


Procesja z darami


Czas na podzikowania
flower


W poszukiwaniu zaginionej wyspy. Czyli gdzie znajduje si Madagaskar?
hmm!


Dzie Chorych na Trd
W niedziel 30 stycznia obchodzilimy wiatowy Dzie Chorych na Trd. Moe nie wszyscy zdajemy sobie spraw z tego jak bardzo cierpi ludzie trdowaci i to nie tylko ze wzgldu na bl zwizany z chorob ale szczeglnie na odrzucenie przez innych z jakim codziennie si spotykaj. Moe u nas w Polsce nie spotykamy si z t chorob ale na pewno znamy ludzi ktrzy s odrzucani. Pommy im!


Pamitajmy take w tym dniu o ludziach, ktrzy pomagaj chorym na trd. Mylimy o dwch wielkich Polakach: Ojcu Marianie elazku i naszej kochanej Pani Doktor Wandzie Beskiej, ktr nasze Ognisko miao okazj pozna i odwiedzi w Jej wasnym mieszkaniu. Do dzisiaj jestemy pod wraeniem wielkiej dobroci i serdecznoci Pani Doktor.

Ojciec Maria elazek W 1950 roku udaje si na misje do Indii. W Puri zakada koloni dla trdowatych. Stworzy tam warsztat budowlany. Trdowaci pomimo okaleczonych rk pracuj gorliwie. Jest take stworzona dla kobiet przdzalnia nici, wytwrnia powrozw. Jest take szkoa dla dzieci. Policja w Puri wiedziaa dobrze e jeli kto potrzebuje nagej pomocy najlepiej skierowa go do o. Mariana. Ojciec Marian jak tylko mg spdza czas w swojej kaplicy to wanie na modlitwie czerpa siy do pracy z ludmi trdowatymi. Trdowaci w Indiach wiedzieli o pochodzeniu Ojca Mariana dlatego sowo Polak kojarzy im si ze sowem dobry.


Doktor Wanda Beska ju we wczesnej modoci pragna zosta lekarzem misyjnym. Nie byy to tylko modziecze marzenia, ale wyznaczony cel, do ktrego z uporem zmierzaa i ktry udao si jej zrealizowa. Dzisiaj jest dla wielu niedocignionym wzorem. adne ksiki nie s w stanie tak naprawd przybliy nam tego co przeywaa i kim jest Pani Doktor Wanda Beska. W roku 1950 dr Wanda przybya do Ugandy i rozpocza swoj dziaalno w leprozorium. Wkrtce dziki jej talentowi organizacyjnemu i wytrwaej pracy zaczy powstawa w Ugandzie filie terenowych stacji leczniczych trdu, ktrych liczba siga dzi prawie stu.


Dzie Babci i Dziadka:)
Wszystkim Babciom i Dziadkom pragniemy zoy jak najserdeczniejsze yczenia. Niech Dobry Bg nieustannie Wam bogosawi.
JAK TO DOBRZE E JESTECIE!
in loveDzie Misyjny Dzieci 2011
Zachcamy do ogldniciayesArchidiecezjalny Dzie Misyjny
W dniu 6 stycznia o godz.10.00 rozpoczo si witowanie uroczystoci Objawienia Paskiego czyli take Dnia Misyjnego Dzieci, patronalnego wita Papieskich Dzie Misyjnych Dzieci. Obchody tego dnia rozpoczy si uroczyst Eucharysti w katedrze ktrej przewodniczy bp.Grzegorz Balcerek. Do katedry przybyy licznie zgromadzone dzieci z rnych kek misyjnych ze swoimi opiekunami rodzicami i krewnymi. Trudno byo znale miejsce do siedzenia, ale jako sobie z tym problemem poradzilimy musielimy si rozdzieli. Nasza gwiazda koldnicza bya jednak widoczna w pierwszym rzdzielol.W procesji z darami zanielimy skarbonk z pienidzmi ktre uzbieralimy podczas akcji koldnikw misyjnych.
Po Eucharystii ruszylimy w procesji na ul. Wieow.
Centrum misyjne ju we wrzeniu poprosio nasze Ognisko misyjne o przygotowanie jaseek misyjnych. Postanowilimy e skoro maj mie tematyk misyjn bdzie to opowiadanie argentyskie " Niedwiadek Mielero". Gdy ju dotarlimy na ul.Wieow wpierw wszystkie Ogniska zostay wyczytane i powitane przez Dyrektora Centrum Misyjnego zaraz potem odegralimy nasze jaseka.
Zaprezentowalimy nasze Ognisko, opowiadajc midzy innymi o spotkaniu z Pani Doktor Wand Besk, pokazalimy take krtk prezentacj multimedialn na temat naszego Ogniska.Przez cay ten dzie niektrym z nas towarzyszyli Rodzice i bliscy.


Koldnicy misyjni
Ruszylimy z akcj koldnikw misyjnych. Myl, e dla kadego z nas byo to niesamowite dowiadczenie. Pomimo mrozu dzielnie podrowalimy z sercami przepenionymi arem mioci do naszych braci z Ugandy. To wanie dla nich podjlimy trud koldowania. Wszelki jednak wysiek zosta nagrodzony ciepem i serdecznoci ludzi przyjmujcych nas w swoich domach- za co bardzo im dzikujemyin love
Dom Dziennej Opieki Spoecznej
W poniedziaek 3 stycznia odwiedzilimy pensjonariuszy z Dziennego Domu Pomocy Spoecznej. Najpierw zapiewalimy radonie kilka kold i przedstawilimy krtko sytuacj dzieci w Ugandzie oraz program przygotowany przez Papieskie Dzieo Misyjne Dzieci " Z kold w domu". Zagralimy rwnie po raz pierwszy bajk argentysk ( jaseka misyjne)" Niedwiadek Mielero". W caym tym przedsiwziciu towarzyszy nam autor ksiki w ktrej znajduje si wyej wymienione opowiadanie nasz nieoceniony misjonarz Werbista o.Mirosaw Pitkowski, opowiedzia on o Argentynie oraz bardzo chtnie odpowiada na liczne pytania zwizane z jego pobytem w tym kraju misyjnym.
Boe Narodzenie
"Dla nas Europejczykw, nastrj witeczny afrykaskiej wioski jest trudny do wyobraenia. Przyzwyczajeni do przepiknie owietlonych domw i ulic, nie uzmysawiamy sobie, e w afrykaskiej wiosce zwykle nie ma prdu. To niebo usiane miriadami gwiazd zastpuje wiata sklepowych wystaw i migoczcych choinek. Zreszt choinka traci tam swoje znaczenie, bo przecie natura wiernie przez cay rok obdarza ziemi zielonym okryciem. Boe Narodzenie w afrykaskiej wiosce to przede wszystkim religijne przeycie."

fragment ksiki o.Jacka Pawlika " Z Panem Bogiem w Afryce."
Z okazji wit Boego Narodzenia yczymy wszystkim aby maleki Jezus narodzi si w naszych sercach.

Adwent
Niezalenie od tego gdzie si znajdujemy czekamy na Twoje przyjcie Jezu.


MARANA THA!


Podzikowanie dla Sistr Kameduek
Pragniemy podzikowa Siostrom Kamedukom za pikny wpis do naszej Ksigi pamitkowejflower oraz tak nam potrzebne "zaplecze"modlitewnein love
Strona 15 z 16 << < 12 13 14 15 16 >
Facebook
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Muzyka